Inschrijfformulier Muziekschool Noordakkoord 2020-2021
 1. We verwachten dat Muziekschool Noordakkoord met ingang van 1 januari 2021 gefuseerd zal zijn met Muziekschool Hunsingo en Theaterschool Wonderboom. Daarom zal de aanmelding voor cursusjaar 2020-2021 in twee delen worden opgesplitst. Voor docenten Noordakkoord kan worden aangemeld voor de periode van augustus 2020 tot en met december 2021. In december wordt aan iedereen een aanmeldingsformulier gestuurd voor de nieuwe organisatie voor de periode erna. Alle docenten van Noordakkoord zullen ook lessen verzorgen binnen de nieuwe organisatie.
  De lesvoorwaarden voor de periode vanaf januari 2021 zijn te vinden als bijlage in het informatieboekje. De voorwaarden voor het cursusjaar zijn al zoveel mogelijk geharmoniseerd.
 2. Voornaam leerling(*)
  A.u.b. voornaam leerling invullen
 3. Tussenvoegsel
  Ongeldige invoer
 4. Achternaam(*)
  A.u.b. achternaam leerling invullen
 5. Geboortedatum(*)
  / / A.u.b. geboortedatum leerling invullen
 6. Adres(*)
  A.u.b. adres leerling invullen
 7. Postcode(*)
  A.u.b. postcode leerling invullen
 8. Woonplaats:(*)
  A.u.b. woonplaats leerling invullen
 9. Woonachtig in gemeente:(*)
  Kies uw gemeente
 10. Email:(*)
  A.u.b. e-mailadres leerling of andere contactpersoon invullen
 11. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
  (10 cijfers zonder spaties of streepjes)
 12. Mobiel telefoonnummer
  Ongeldige invoer
  (10 cijfers zonder spaties of streepjes)
 13. Gegevens lesgeldbetaler:
 14. Voorletters(*)
  A.u.b. voorletters lesgeldbetaler invullen
 15. Tussenvoegsel
  Ongeldige invoer
 16. Achternaam(*)
  A.u.b. achternaam lesgeldbetaler invullen
 17. Adres (indien anders dan leerling):
  A.u.b. adres lesgeldbetaler invullen
 18. Postcode (indien anders dan leerling):
  A.u.b. postcode lesgeldbetaler invullen
 19. Woonplaats (indien anders dan leerling):
  A.u.b. woonplaats lesgeldbetaler invullen
 20. IBAN rekeningnummer(*)
  A.u.b. geldig IBAN nummer invullen
  (Invoer zonder spaties: NL00BANK1234567890)
 21. Email:(*)
  A.u.b. e-mailadres lesgeldbetaler invullen
 22. Muziekles
 23. Naam docent:(*)
  A.u.b. docent met instrument kiezen
 24. Nadat u een keuze gemaakt heeft voor leraar en instrument kunt u onderstaand de lesvorm kiezen.
 25. Lesvorm(*)
  Ongeldige invoer
 26. Betalen Jeugdige leerlingen, wonende binnen de gemeente Hogeland kunnen mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Zie de voorwaarden hiervoor in het informatieboekje of op onze site. Kiest u voor een automatische incasso, dan ontvangt u bij de bevestiging een machtigingsformulier dat u kunt invullen. Kiest u niet voor de automatische incasso, dan zullen wij u een nota sturen conform de door u uit onderstaande opties gekozen termijnen.
 27. Automatische incasso(*)
  A.u.b. betalingswijze selecteren
 28. Ik kies voor de volgende manier van betalen:(*)


  Ongeldige invoer
 29. Heeft u afspraken gemaakt met de docent of overige opmerkingen?
  Ongeldige invoer
 30. Opmerking(*)
  Ongeldige invoer
 31. Wilt u ook de email Nieuwsbrief van Noordakkoord/toekomstige fusieorganisatie ontvangen?
 32. Ongeldige invoer
 33. Bij de diverse uitvoeringen worden regelmatig foto's of filmopnames gemaakt. Geeft u Noordakkoord/toekomstige fusieorganisatie toestemming voor het plaatsen van deze foto's of beelden op haar website of ander social media als uw kind of uzelf erop staat? (voor foto's die niet gemaakt en geplaatst zijn door Noordakkoord kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld)
 34. Ongeldige invoer
 35. Door op de verzendknop te drukken verklaart de lesgeldbetaler (verantwoordelijke ouder/verzorger of meerderjarige leerling of muziekvereniging) zich akkoord met de lesvoorwaarden van Noordakkoord. Deze zijn te vinden op de website www.noordakkoord.nl.
 36. voorwaarden(*)
  Ongeldige invoer