De informatie op deze website zal na 1 januari niet meer worden bijgewerkt en is dus niet actueel. De website van het nieuwe Cultuurcentrum Hogeland vind u hier

Noordakkoord hanteert verschillende lesvormen. Hieronder worden de meest gebruikelijke vormen beschreven. Het kan zijn dat de gewenste lesvorm niet staat vermeld. Andere mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar met de desbetreffende docent. De berekening van het lesgeld geschiedt bij een andere lesvorm naar rato.

 

Individuele les

Wekelijks bijvoorbeeld 20, 25, 30 minuten les op maat met aandacht voor de eigen wensen en mogelijkheden. Voor gevorderde leerlingen bestaat de mogelijkheid om 45 minuten les te krijgen of meer. De best passende lesvorm kan het beste met de desbetreffende docent worden besproken.

Duoles of groepsles

Wekelijks les samen met 1 (30 min.) of 2 (45 min.) andere leerlingen met ongeveer hetzelfde speelniveau. Groepslessen zijn niet voor elk instrument en leerling mogelijk en geschieden in overleg met docent en administratie. Ook andere vormen met betrekking tot lesduur zijn bespreekbaar.


1 keer per 14 dagen individuele les.

Knipkaart.

Bij sommige docenten is het mogelijk om een knipkaart te kopen. Deze wordt vooral gebruikt voor volwassenen die al een instrument bespelen en af en toe op les willen komen om het niveau te onderhouden. Knipkaarten zijn er voor 300 lesminuten en zijn in overleg met de docent in te delen in bijv. 10 lessen van 30 minuten of op een andere wijze.

Ensemble/orkest

1 keer per week of 14 dagen 30 tot 60 minuten samenspel.