De informatie op deze website zal na 1 januari niet meer worden bijgewerkt en is dus niet actueel. De website van het nieuwe Cultuurcentrum Hogeland vind u hier

De onderstaande tabel geeft de tarieven* per lestype weer. Het aanbod in lestypes en lesduur verschilt per docent. Bij vragen over andere lesduren, groepslessen, of lesfrequenties, kunt u contact opnemen met de betreffende docent.

Subsidie
Uitsluitend leerlingen tot en met 18 jaar, die wonen in de gemeente Het Hogeland, komen in aanmerking voor gesubsidieerde reguliere muzieklessen. Voor leerlingen vanaf 19 jaar en ouder en alle leerlingen van buiten de gemeente gelden ongesubsidieerde tarieven. Deze subsidie wordt door Noordakkoord in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld.

Voorbehoud.

De hoogte van het gesubsidieerde tarief is vastgesteld voor de periode van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2021 en zal bij fusiedatum 1 januari 2021 worden gehandhaafd voor dit cursusjaar. Mocht de fusie niet per januari 2021 zijn gerealiseerd, dan zal voor de periode januari 2021 tot en met juli 2021 opnieuw de hoogte van de subsidie worden vastgesteld. De hoogte van het subsidiebedrag is in dat geval afhankelijk van:
•    lesvorm
•    aantal leerlingen met recht op subsidie
•    hoogte van de gemeentelijke subsidie

 Lesvorm Tarief per cursusjaar
met subsidie
Tarief per cursusjaar
zonder subsidie
*

Individuele les

 
20 minuten per week €  376,00 €    516,00
30 minuten per week €  564,00 €    774,00
45 minuten per week €  846,00 € 1.161,00
       
 Andere lesduur per 5 minuten + € 94,00 + € 129,00  
       

Weekelijkse groepsles

     

15 minuten per leerling
of andere lesduur naar rato

€  282,00  €  387,00  

knipkaart

     
300 minuten €  300,00 €  300,00  

 Financiële ondersteuning minima

Voor mensen met een laag inkomen zijn er bovenop de subsidie vanuit de gemeente Hoogeland extra regelingen. Via de volgende links is meer informatie te vinden omtrent de verschillende regelingen en de daarbij behorende voorwaarden.
MeeDoen! Regelingen: http://leergeldhoogeland.nl/cms-lgh/meedoen-regelingen-nieuw-per-1-januari-2018/
Kindpakket: www.leergeldhoogeland.nl
Westerkwartier: Stichting Leergeld Westerkwartier-noordenveld.

* Bij het tarief voor leerlingen van 21 jaar en ouder komt een toeslag van 21% bij docenten die BTW-plichtig zijn. Het knipkaarttarief/ensembletarief wordt niet vermeerderd met BTW.

Ensembles/bands

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal lessen/repetities per seizoen en kunnen variëren. Heel seizoen (minimaal 30 weken) 1 uur per repetitie: € 150,=
Andere varianten zijn hiervan afgeleid. Prijs wordt per ensemble/band vastgesteld.
Leerlingen die instrumentale/vocale lessen volgen en ook in een ensemble/band spelen/zingen krijgen een korting van € 50 op het ensembletarief.
Betaling
De lesgelden voor reguliere lessen dienen in principe in twee termijnen te worden voldaan (oktober en maart). In overleg kan spreiding over meerdere betalingstermijnen worden afgesproken.
Voor het cursusjaar 2020-2021 zal Noordakkoord de eerste termijn van het lesgeld namens de docenten Noordakkoord innen tot januari 2021, bij voorkeur via automatische incasso (5/12 deel van het jaarbedrag). Na de fusie zal de automatische incasso worden stopgezet omdat deze optie eerst opnieuw moet worden ingericht. Hier is meer tijd voor nodig.

De nota voor de tweede termijn (7/12 deel van het jaarbedrag) zal in maart worden verstuurd vanuit de nieuwe organisatie, welke binnen vier weken moet worden voldaan. In het geval van spreiding over meerdere betalingstermijnen zal door de nieuwe administratie contact worden gezocht om dit nader af te spreken.

Administratiekosten bij niet tijdige betaling
Indien het niet lukt om automatisch te incasseren of bij niet tijdige betaling, wordt tweemaal een herinnering gezonden. Bij niet betalen binnen de aangegeven tijd kan de deelname aan de lessen en de inschrijving eenzijdig worden beëindigd en wordt een incassotraject gestart. In bijzondere gevallen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan de coördinator.