Het lesjaar begint na de zomervakantie 2019 en eindigt bij aanvang van de zomervakantie van 2020.

In de week van 2 september 2019, vangen de lessen aan, in overleg met de docent. Over het algemeen genomen worden er geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties van de basisscholen van de voormalige gemeenten De Marne en Winsum.
Onder voorbehoud (sommige scholen hebben afwijkende vakantiedagen) worden hieronder de basisschoolvakanties en vrije dagen vermeld van het schooljaar 2019/2020.
De zomervakantie is bij Noordakkoord iets langer. Ook kan een docent een les laten vervallen. Dit zal dan door de docent met de leerlingen worden gecommuniceerd. In ieder geval worden 36 lessen gegarandeerd bij wekelijkse les.

Vakanties voor het seizoen 2019 - 2020

Start schooljaar 2 september
Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari
Goede vrijdag 10 april
Pasen 11 april t/m 13 april
Meivakantie 23 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni
Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus