Profielschets Directeur/Manager Centrum voor Kunst- en Cultuur Het Hogeland

Wie zijn wij?
Het Centrum voor Kunst en Cultuur Het Hogeland is een nieuwe organisatie. Zij zal vanaf 1 januari 2021 binnen de gemeente Het Hogeland muziek- en theatereducatie, -participatie en -ontwikkeling bieden. Daarnaast hebben we grote ambities om – in samenspraak met de gemeente – het aanbod kunst en cultuur aanmerkelijk te vergroten voor de vijftigduizend inwoners van Het Hogeland (de qua oppervlak op één na grootste gemeente van Nederland). Onze organisatie ontstaat uit samenvoeging van Muziekschool Hunsingo, Theaterschool Wonderboom en Muziekschool Noordakkoord.

Door fusie van de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, Winsum en De Marne vanaf 2019 werd het verzorgingsgebied van de drie organisaties in één keer enorm vergroot. Door samen te gaan beogen we kwaliteits- en kwantiteitsverhoging van ons culturele aanbod, kruisbestuiving en een evenredige spreiding van het aanbod in de uitgestrekte gemeente, vanuit de gedachte dat 1 plus 1 plus 1 veel meer dan 3 kan zijn.

Het team bestaat uit 35 docenten, een coördinator onderwijs/amateurkunst, een directeur, een administratief medewerker, en een betrokken bestuur op afstand. Van het complete team werken negen medewerkers in loondienst, de anderen als zzp’er. Daarnaast worden we extern ondersteund op het gebied van PR en Marketing en accountancy. Als deskundig team werken wij met plezier en toewijding samen, waarbij ruimte wordt gegeven voor ontdekken, leren en verbeteren.

Onze visie

Wij geloven dat kunstzinnige en culturele ontwikkeling een belangrijke functie heeft voor het welzijn van iedereen binnen Het Hogeland. Wij leveren een zinvolle bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van creativiteit, die nodig is om in te kunnen spelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw. En dat doen wij heel graag samen. Met andere cultuuraanbieders, met de gemeente, met partijen vanuit andere domeinen, met de inwoners van het Hogeland, met …………….

Wij bieden muziek- en theaterlessen in de vrije tijd aan, verzorgen presentaties, concerten, musicals en theatervoorstellingen en bewegen ons in toenemende mate ook binnen het sociaal domein met specifiek aanbod voor volwassenen en senioren. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de cultuureducatie in het onderwijs met lessen en begeleiding van schoolprojecten op het gebied van muziek en theater. Leerlingen, koren, bands en theatergroepen laten van zich zien en horen tijdens allerlei evenementen. Met de muziekverenigingen in de regio bestaan uitstekende connecties.

Onze organisatie staat wijd open voor samenwerking met andere disciplines, zoals dans, fotografie, beeldende kunst, …, vanuit de ambitie om in de komende jaren een breed cultuuraanbod voor iedereen te realiseren. Met betrekking tot het onderwijs breiden we onze diensten graag uit met aanbod voor BSO en voortgezet onderwijs.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een part-time manager die als teamspeler bijdraagt aan de ambities, continuïteit en doorontwikkeling van het Centrum voor Kunst en Cultuur Het Hogeland. Van de manager wordt verwacht dat hij/zij een assertieve én dienende rol speelt in het vergroten van de leefbaarheid en het welzijn van inwoners binnen de gemeente, en haar culturele rijkdom. Je bent bekend met relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van kunst en cultuur. Je ontwikkelt en continueert samen met het team het beleid, adviseert en stemt af met het bestuur, en je draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten. Je analyseert vraag en aanbod, stelt prognoses op en ontwikkelt samen met het team nieuwe activiteiten, afgestemd op de vraag. Je bent in staat om cultureel ondernemerschap concreet inhoud te geven. Je stelt kwaliteitseisen op en

bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Je bent het boegbeeld van de organisatie – zowel intern als extern.

Competenties

Extern relatiebeheer

• Je beschikt over ervaring en over netwerken op het vlak van kunst- en cultuur en sociaal domein, zowel gemeentelijk als landelijk en je hebt ook ervaring met fondsenwerving. Je bent in staat om die netwerken te onderhouden en uit te bouwen.
• Je bent in staat om het Centrum voor Kunst en Cultuur Het Hogeland naar buiten op directieniveau op een assertieve, bruisende wijze te vertegenwoordigen.
• Je beschikt bij voorkeur over een actief en relevant netwerk binnen de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland; wellicht ook daarbuiten.
• Je bent communicatief sterk en verbindend. Je netwerkvaardigheden zijn bovengemiddeld.
• Je bent een pro-actieve netwerker, die zich thuis voelt zowel in overlegstructuren binnen het culturele veld als in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Leidinggeven

• Je geeft leiding aan een team van docenten en ondersteunende medewerkers. Een klein deel daarvan is in loondienst (ongeveer 2,5 fte). Er wordt door natuurlijk verloop toegewerkt naar een organisatie die voornamelijk uit zzp’ers bestaat.
• Door bundeling van de drie organisaties is er sprake van een nieuw team, waarin we elkaar nog beter kunnen leren kennen. Je hebt daarmee een belangrijke rol om de teams in hun kracht te zetten en om nieuwe teams te vormen, waarbij door kruisbestuiving talenten optimaal benut kunnen worden met als resultaat tevreden klanten.
• Je toont bij voorkeur ‘dienend en verbindend leiderschap’. Je hebt ervaring met het leiding geven aan professionals, waarbij zelforganisatie, gedeeld leiderschap en eigenaarschap vanzelfsprekend en belangrijk is.
• Je geeft ruimte aan het team voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Ook heb je oog voor persoonlijke ambities en kijk je hoe die tot zijn recht kunnen komen;
• Je bent een geboren teamspeler, je kunt goed samenwerken en weet de kwaliteiten van collega’s op waarde te schatten, in te zetten en te benutten.

Bedrijfsmatig

Het Centrum voor Kunst en Cultuur Het Hogeland is een zelfstandige stichting, die voor de exploitatie afhankelijk is van inkomsten uit het aanbod aan lessen, cursussen etc. en van financiële bijdragen van de gemeente Het Hogeland (structureel) en diverse fondsen (incidenteel).

• Je voert een gezond financieel beleid.
• Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de benodigde subsidies en legt voor het gevoerde beleid verantwoording af aan het stichtingsbestuur.
• Je bent pro-actief en creatief in het vinden van nieuwe verdienmodellen en geldstromen.
• Je bent bedrijfsmatig goed onderlegd.
• Je staat borg voor goed werkgeverschap en fair practice.
• Je draagt zorg voor het beleid binnen de organisatie, rekening houdend met de vragen vanuit inwoners en gemeentebestuur, trends en ontwikkelingen.
• Je ziet kansen voor nieuw verfrissend aanbod.