Synagoge, Winsum

Voorspeelconcert van de vioolleerlingen van Barbara.