Noordakkoord heeft binnen gemeente Hogeland een intentieverklaring ondertekend met Muziekschool Hunsingo en Theaterschool Wonderboom. We willen graag gezamenlijk voor een mooi cultuuraanbod zorgen binnen de gemeente. We hopen als nieuwe organisatie van start te kunnen gaan met ingang van het schooljaar 2020-2021.

Noordakkoord heeft daarnaast binnen gemeente Westerkwartier een intentieverklaring ondertekend met Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegast. Ook hier is het doel om te onderzoeken of er tussen de partijen samenwerking mogelijk is binnen een nieuwe organisatievorm. Door de herindeling van de gemeentes is het werkgebied van Noordakkoord momenteel verdeeld binnen gemeente Hogeland en Westerkwartier.

De gesprekken met alle partijen verlopen goed. We zitten momenteel in de inventarisatiefase wat we met elkaar nu al bieden binnen de beide gemeentes en welke diensten we zouden willen ontwikkelen.
Meer nieuws volgt later in het jaar.