Op initiatief van Hunsingo werd het plan “Markante KULTUURHOEZEN voor iedere Ommelander” ingediend bij het NPG programma Toukomst - zie www.toukomst.nl Dat plan zit nu in de “finale” (als nr. 3) en tussen 22 september en 4 oktober hebben alle Groningers gelegenheid om hun steun aan dit en/of andere plannen te geven. We hopen dat er straks Toukomstgeld beschikbaar komt voor het realiseren van meer culturele centra - Kultuurhoezen - waar Hunsingo, Wonderboom en Noordakkoord samen cultuureducatie kunnen gaan verzorgen, in het uitgestrekte Hogeland!

! Vul het formulier in van de Toukomstkrant die deze dagen in de bus valt, of beoordeel de plannen op de website www.toukomst.nl